Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Bemutatkozás

A Befektetések és Vállalati Pénzügy tanszék a Pénzügyi és Számviteli Intézet része. Szervezetileg a Gazdálkodástudományi Karhoz tartozunk, de a Közgazdaságtudományi Kar alap- és mesterszakjain is oktatunk. Ez is azt a felfogásunkat tükrözi, hogy a pénzügyek egyszerre economics és business: egyaránt része a közgazdaságtannak és az üzleti tudományoknak is.

Tanszékünk az ország egyik vezető tudományos műhelye a pénzügyek területén. Immár több mint egy évtizede oktatjuk hallgatóinknak a legkorszerűbb befektetés-elemzési, kockázatkezelési és vállalatértékelési ismereteket. Munkatársaink közreműködtek számos, nemzetközi sztenderdnek számító, rangos külföldi egyetemeken is tanított pénzügyi tankönyv fordításában (lásd alább). Tematikáink a mértékadó nemzetközi szakmai szervezetek (CFA – Chartered Financial Analyst; EFFAS – European Federation of Financial Analysts' Societies) vizsgakövetelményeihez igazodnak. Célunk olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel felvértezve, vállalatoknál, bankoknál, állami szerveknél, tanácsadó cégeknél elhelyezkedve egyaránt megállják helyüket; képesek önálló problémamegoldásra és alkotó, kutató munkára. Büszkék vagyunk arra, hogy az egyes évfolyamok legjobb hallgatói nagy arányban választják szakirányainkat, és hogy ezekről a szakirányokról került és kerül ki a hazai banki és pénzügyi szektorban dolgozók jelentős része.

Oktatási tevékenységünk

Tanszékünk oktatási tevékenysége négy fő témakörre összpontosul:

  1. vállalati pénzügyek, vállalatértékelés
  2. befektetés-elemzés, pénzügyi piacok
  3. kockázatkezelés
  4. pénzügyi matematika

Az új képzési rendben a tanszékünkhöz kapcsolódik a Pénzügy-Számvitel alapképzési szak, továbbá a Pénzügyi mesterszakon belül a Befektetés-elemző szakirány és a Vállalati Pénzügy szakirány, valamint az ELTE TTK-val közösen indított Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakon a Kvantitatív pénzügyek szakirány. Ezekről részletesebb információk a szakok és szakirányok oldalán találhatók.

Az általunk tanított legfontosabb tankönyvek listáját lásd alább.

Szakmánk jellegéből adódóan sok a szám és a számítás, így óráink jelentős hányadát számítógépteremben tartjuk.

Kapcsolat a hallgatókkal

Hallgatóink szakmai előmenetelét a tanórákon kívül TDK-konzultációk illetve az oktatásba demonstrátorként való bevonás révén támogatjuk. Igyekszünk továbbá az egyetemi órákon kívül is jó kapcsolatot kialakítani a hallgatóinkkal: rendszeresen szervezünk kirándulásokat és vetélkedőket a szakirányosaink számára.

Fontos számunkra hallgatóink egyetem utáni karrierje is; rendszeresen közvetítjük a hozzánk beérkező állásajánlatokat a végzőseink felé. A 2008-as évtől elkezdtük gyűjteni a végzős hallgatók adatait és elérhetőségét, a későbbi kapcsolattartás és utókövetés elősegítésére.

Kutatási tevékenységünk

A tanszék kutatási tevékenysége is szerteágazó. Jellemző témák: vállalatértékelés, eszközárazás, hitelkockázat, működési kockázat, diákhitel, strukturált termékek - terméktervezés, jóléti rendszerek finanszírozása, likviditás, energia-piacok, komplex rendszerek, a bankrendszer biztonsága, hálózatelmélet, államadósság-kezelés. A kutatások nagy része elméleti jellegű, de számos olyan kutatási projektünk is van, amely konkrét gyakorlati hasznosításra irányul. Partnereink többek között: Budapesti Értéktőzsde Collegium Budapest, Diákhitel Központ, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Generali Biztosító, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Posta, Morgan Stanley, MSCI Budapest.

Tanszékünk számos fiatal PhD-hallgatót is foglalkoztat. 2000 óta 11 kollégánk szerzett PhD-fokozatot az Egyetem Közgazdaságtani vagy Gazdálkodási Doktori Iskolájában. Kutatási eredményeinket a rendszeresen tartott tanszéki Kutatási Fórum keretében adjuk elő. 2007-ben Lublóy Ágnes kollégánk nyerte meg a Gazdálkodástudományi Kar által kiírt "Az év fiatal kutatója" pályázatot. További információk a kutatási tevékenységünket bemutató oldalon találhatók.

Oktatott tankönyvek

A tanszékünk által oktatott tananyag gerincét a következő nemzetközi könyvek alkotják:

Richard A. Brealey - Stewart C. Myers: Modern Vállalati Pénzügyek
Panem, Budapest 2005.

Ez a könyv a pénzügyek egyik alapműve, világszerte a bevezető pénzügyi kurzusok egyik legtöbbet használt tankönyve. Bemutatja, hogy hogyan használjuk fel a pénzügyi elméletet gyakorlati problémák megoldására, valamint rávilágit azokra a tényekre és tudományos eredményekre, amelyeket a vállalati pénzügyeket tanulóknak el kell sajátítaniuk.

Richard A. Brealey és Stewart C. Myers keresztnevei lekoptak már a könyv említésekor – a  könyvet csak Brealeymyers-ként, esetleg a cím rövidítéseként MVP-nek hívja mindenki, aki Magyarországon használta. A könyv „alapművi” státuszát ez is jelzi, de még két adat is ezt bizonyítja.

Az eredeti angol mű 2004-ben a 7. kiadását érte meg. Mivel a könyv 1200 oldal körüli terjedelmű, egy-egy újraírás több, átlagosan 3-4 évbe telik. Az első angol kiadás 1981-es, az első magyar fordítás (a 4. angol kiadás alapján) 1992-ben jelent meg. Az akkori, tőke- és munkaerő-lekötési járulékon edződött hallgatók számára gyökeresen újat, az első nyugati pénzügyes szakkönyvet jelentette a könyv, amelyet az első évfolyamnak fejezetenként, kéziratos formában, ahogy a fordítás éppen készült, adtak át a fordítók-oktatók. A könyvből több, mint 30.000 példány kelt el azóta. A siker egyik biztosítéka az alkotók frissítési szándéka, amellyel nemcsak a statisztikai adatokat, de a legfrissebb elméleteket (pl. pénzügyi viselkedéstan, osztalékpolitikai elméletek stb.) a tananyagba emelték. A népszerűség egy másik oka egy egyetemi középszint, valahol az undergraduate és graduate (bolognaiul: BA/BSc és MA/MSc) szint közé való pozicionálása, ami felkészült oktatókkal mind az ennél magasabb, mind az ennél alacsonyabb szintű képzésekben használhatóvá teszi.

Zvi Bodie - Alex Kane - Alan J. Marcus: Befektetések
Aula, Budapest 2005.

Közel tíz évvel ezelőtt jelent meg a Befektetések első magyar kiadása. A pénzügyi piacok rohamos fejlődésével lépést tartva a szerzők a könyv átdolgozására kényszerültek. Nem csoda, hiszen a piacon számos új pénzügyi innováció jelent meg, bővítve ezzel a befektetési lehetőségek körét. Ez a könyv a különböző, régebbi és újabb keletű pénzügyi eszközökbe, például a részvényekbe, a kötvényekbe, az opciókba és a határidős ügyletekbe történő befektetésekről szól. Bemutatja, hogyan kell árazni, elemezni és kezelni ezeket az eszközöket, illetve hogyan kell eldönteni, hogy beillenek-e a tervezett befektetési portfolióba.

John C. Hull: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek
Panem, Budapest 2000.

E haladó szintű könyv megismertet a tőkepiacokon lévő termékek a használatával és a szükséges technikákkal: a forward és a futures termékekkel, a hagyományos és az egzotikus opciókkal, a swapokkal és a határidős termékek árazásával és az ezekkel kapcsolatos kockázatok kezelésével. Egyedülálló megközelítése mindenféle (nem csak a pénzügyi határidős és részvényopciós) származtatott értékpapírok értékelésének és fedezésének. Foglalkozik a fedezeti változókkal és szól a kamatláb opciók értékelésében bekövetkezett legújabb változásokról. Magas színvonalon foglalkozik a származékos termékek árazásának elméletével, amely elmélet megértését számos számpélda is segíti.

Philippe Jorion: A kockáztatott érték
Panem, Budapest 1999.

Jorion könyvében olvasmányos stílusban, ugyanakkor a megértést segítő aprólékos lépésekben adja át az olvasónak a VaR módszertan lényegét. A kötvényből, részvényből kiindulva jut el a portfólió kockázatának méréséig, miközben a három módszer, a historikus, a delta-normál módszer és Monte Carlo-szimuláció menetét, előnyeit és hátrányait is megismerheti az olvasó. A piaci kockázat mellett a hitelkockázat is helyet kap a könyvben. A Bázeli szabályozás és az uniós előírások bemutatása pedig a VaR gyakorlati felhasználásába is bepillantást nyújt.

Aswath Damodaran: A befektetések értékelése – Módszerek és eljárások
Panem, Budapest 2006.

A kötet áttekinti az alapvető vállalatértékelési technikákat a diszkontált cash flow-alapú módszerektől a szorzószámokon át az eszköz-alapú értékelésig. Külön rész szól a reálopciókról, illetve az olyan speciális értékelési helyzetekről, mint az induló, zártkörű vagy veszteséges cégek vizsgálata. A tananyag elsajátításában nagyon sokat segít a szerző hatalmas és folyamatosan frissülő adatbázist tartalmazó honlapja. A könyvet nem csak azoknak ajánljuk, akik értékelők szeretnének lenni, hiszen abból olyan, minden pénzügyes számára hasznos tudás is megszerezhető, mint a pénzügyi kimutatások értelmezése és elemzése vagy az érték-alapú vállalatvezetés technikái.

Martin Baxter - Andrew Rennie: Pénzügyi kalkulus – Bevezetés a származtatott termékek árazásába
Typotex, Budapest 2002.

Ez a könyv követhető, mégis precíz alapossággal elsőként mutatja be a derivatív termékek árazásához, előállításához és fedezéséhez szükséges pénzügyi-számtani ismereteket. Alapvető fogalmak szabatos matematikai leírását adja a gyakorló piaci szakemberek nyelvén. A martingálok, a mértékcsere, a Heath-Jarrow-Morton modell, a diszkrét-idejű binominális fákon végrehajtott fedezés, a folytonos-idejű modell fogalmait tisztázza. A gyakorlatra nagy hangsúlyt fektetve a részvény-, deviza- és kamatlábpiacokról vett példákat valós adatokból készített illusztrációk egészítik ki. A gyors tájékozódást valószínűség-számítási és pénzügyi fogalmakat tömörítő kislexikon segíti.

Tom Copeland - Tim Koller - Jack Murrin: Vállalatértékelés
Panem, Budapest, 1999

A '90-es évek Magyarországán - a gazdaság működési logikájának átállítása, a tulajdonosváltás, a privatizálás idején - alig akad érdekfeszítőbb kérdés, mint hogy „Mennyit ér egy vállalat?". Ne gondoljuk azonban, hogy csak nekünk okoz ez fejtörést. Az elmúlt évtizedben a fejlett ipari országok vállalatai - más okokból persze, de szintén - szembesülni kényszerültek azzal a ténnyel, hogy megváltozott tevékenységük környezete. Vezetőiknek tehát újra kellett gondolniuk, hogy „Miért érték az érték?". Ennek a kollektív intellektuális ténykedésnek az eredményét: egyrészt a fogalom kiterjesztését, másrészt alkotóeleméinek precíz leírását, szabályokba, formulákba öntését foglalja magában ez a könyv.

Alexander J. McNeil - Rüdiger Frey - Paul Embrechts: Quantitative Risk Management – Concepts, Techniques and Tools
Princeton University Press, 2005.

The implementation of sound quantitative risk models is a vital concern for all financial institutions, and this trend has accelerated in recent years with regulatory processes such as Basel II. This book provides a comprehensive treatment of the theoretical concepts and modelling techniques of quantitative risk management and equips readers--whether financial risk analysts, actuaries, regulators, or students of quantitative finance--with practical tools to solve real-world problems. The authors cover methods for market, credit, and operational risk modelling; place standard industry approaches on a more formal footing; and describe recent developments that go beyond, and address main deficiencies of, current practice.

Jean Tirole: The Theory of Corporate Finance
Princeton University Press, 2005.

The past twenty years have seen great theoretical and empirical advances in the field of corporate finance. Whereas once the subject addressed mainly the financing of corporations--equity, debt, and valuation--today it also embraces crucial issues of governance, liquidity, risk management, relationships between banks and corporations, and the macroeconomic impact of corporations. However, this progress has left in its wake a jumbled array of concepts and models that students are often hard put to make sense of. Here, one of the world's leading economists offers a lucid, unified, and comprehensive introduction to modern corporate finance theory. Jean Tirole builds his landmark book around a single model, using an incentive or contract theory approach. Filling a major gap in the field, The Theory of Corporate Finance is an indispensable resource for graduate and advanced undergraduate students as well as researchers of corporate finance, industrial organization, political economy, development, and macroeconomics.

Chris Brooks: Introductory Econometrics for Finance
Cass Business School, London, 2002.

This is the first textbook to teach introductory econometrics to finance majors. The text is data- and problem-driven, giving students the skills to estimate and interpret models, whilst having an intuitive grasp of the underlying theoretical concepts. The approach of Dr Brooks, based on the successful course he teaches at the Cass Business School, one of Europe's leading business schools, ensures that the text focuses squarely on the needs of finance students, including advice on planning and executing a project in empirical finance. The book assumes no prior knowledge of econometrics, and covers important modern topics such as time-series forecasting, volatility modelling, switching models and simulation methods. It includes detailed examples and case studies from the finance literature. Sample instructions and output from two popular and widely available computer packages (EViews and WinRATS) are presented as an integral part of the text.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.