Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Alkalmazott vállalatértékelés

Tárgyfelelős: Váradi Kata

A tantárgy szakmai tartalma:
A tárgy hallgatói a félév során építenek az alapszintű vállalatértékelés tárgy keretében tanultakra. Egyes ott tárgyalt témaköröket elmélyítenek, kiegészítenek, továbbá gyakorlati alkalmazási kérdésekkel ismerkednek meg, valamint eddig nem érintett értékelési területeket, módszereket, modelleket ismernek meg. A tárgy elsődleges célja, hogy a résztvevők a kurzus végére alaposan tájékozottak legyenek a vállalatértékelés elvi menetében és gyakorlati lépéseiben, ennek kapcsán érdemi kérdéseket, felvetéseket tudjanak megfogalmazni bármilyen értékelési helyzetben, felismerjék a vállalati érték számításának helyzetfüggő módszereit, valamint képesek legyenek az értékmaximalizálás célját a mindennapi vállalati működésbe modellszerűen integrálni.

Bár a tárgy tetemes tananyagot fed le, amely csak részben ismerhető meg írott forrásokból, az elsődleges cél a szemléletformálás. Emiatt elengedhetetlen, hogy a résztvevők óráról-órára elolvassák a megadott irodalmat, aktívan bekapcsolódjanak az órai munkába, és önállóan oldják meg a kiadott házi feladatokat.

Tantárgyi program

Kedves Hallgatók!

A félév során kiadott a tananyagokat és a feladatokat a Moodle rendszerében tudják elérni.


Utolsó frissítés: 2019.03.11.