Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tanszékünk tájékoztatója a külföldi tanulmányokra utazó hallgatók részére

Kedves Hallgatók!

Tanszékünk maximálisan támogatja, hogy hallgatóink minél nagyobb arányban kapcsolódjanak be külföldi oktatási programokba. A külföldi tanulási lehetőségekről, teendőkről a Nemzetközi Iroda munkatársai adnak felvilágosítást. A támogatásokról, ösztöndíjakról itt érhetőek el információk.

Mind az alapszakos, mind a mesterszakos hallgatóink mobilitását támogatjuk azzal, hogy igyekszünk minél nagyobb arányban beszámítani a külföldön teljesített tárgyakat. A külföldi tárgyak elfogadásáról a tárgyfelelős dönt a tantárgyi programok alapján. Mivel nem áll rendelkezésünkre minden külföldi tárgy leírása, illetve a kurzusok tartalma sem állandó, kérjük a hallgatókat, hogy tematikát és irodalmat is tartalmazó tárgyleírásokkal keressék meg a mobilitási tanácsadót (Fazakas Gergelyt), aki segíteni tud abban, hogy mely tárgyak elfogadását érdemes kezdeményezni.
A tájékozódás megkönnyítése érdekében itt érhetik el az elmúlt évben elfogadott tárgyak listáját.

A tárgyelfogadás adminisztratív útja a következő: az alább letölthető (G karos, K karos )Kreditátviteli kérelmet először a tárgyfelelőssel kell kitölteni és aláírni, miután elfogadta az külföldön hallgatót tárgyat, majd a "Kari Kreditátviteli Bizottságnak" kell benyújtani a kérelmet.
Leadási határidő (külföldi / belföldi részképzés esetén) őszi félévben: szeptember 15, tavaszi félévben március 15.

A tárgyelfogadáson túl a külföldi tanulmányok alatt lehetőség van "Kedvezményes tanulmányi Rend" kérvényezésére. Ennek keretében két tárgyból "Egyéni tanrend" kérhető. Ennek adminisztratív útja a következő: az alább letölthető Kedvezményes tanulmányi rend kérelmet legfeljebb két tárgyból a tárgyfelelőssel kell kitölteni és aláírni, miután hozzájárult az egyéni tanrendet, majd a kari dékánhoz kell benyújtani a kérelmet az illetékes tanulmányi osztályon keresztül.
Leadási határidő: kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet legkésőbb a kérelmezett félévkezdés napjától három héten belül be kell nyújtani.

Sikeres pályázást kívánunk!

Egyetemi tájékoztató a külföldi tanulmányok beszámításának menetéről

Kedves Külföldi részképzésre utazó hallgatók!

Az Egyetemi Tanács 2005. szeptember 26-i ülésén 1/2005/06. számú határozatával elfogadta a Hallgatók külföldi részképzésére vonatkozó eljárásról szóló szabályzat módosított változatát.

Ezen hatályos szabályzat 3.§-a értelmében:

„ (3) A hallgatónak a kiutazás előtt rendelkeznie kell

a) az Egyetem, a külföldi fogadó intézmény és a hallgató között megkötendő (háromoldalú) „tanulmányi szerződés” (Learning Agreement) legalább az Egyetem és a hallgató között megkötött (félkész) változatával. Egy féléves részképzés esetén a tanulmányi szerződésnek tartalmaznia kell legalább 21 beszámítható ECTS kreditet, vagy amennyiben ez több mint 5 tantárgyat jelentene, akkor legalább 5 beszámítható tantárgyat. Azokban az esetekben, amikor a fogadó intézmény nem használ ECTS-t, a tanulmányi szerződésnek tartalmaznia kell legalább 15, az Egyetemen érvényes beszámítható kreditet, ill. ha ez több mint 5 tantárgyat jelentene, akkor legalább5 beszámítható tantárgyat. A beszámítható kreditek vagy tantárgyak számától függetlenül a hallgató számára előírt teljesítendő összes kreditmennyiség egy féléves részképzés alatt 30 ECTS, vagy amennyiben ez több mint 6 tárgyat jelentene, ill. a fogadó intézmény nem használ ECTS-t, akkor legalább 6 tantárgyat kell külföldön elvégeznie, kivéve ha a fogadó intézmény mást ír elő. Az egy félévnél rövidebb, ill. hosszabb részképzési időszakra vonatkozó teljesítendő kreditek, ill. elvégzendő tantárgyak mennyisége arányosan kevesebb, ill. több. A külföldi részképzés idején kutatómunkát folytató (pl. doktorandusz) vagy diplomamunkát író hallgató a tanulmányi szerződésen a kutatómunkát vagy diplomamunkát tünteti fel.

(8) A hallgató külföldi részképzésének ideje alatt megszerzett kreditjei az itthoni (az Egyetemen folyó) tanulmányi kötelezettségeibe kerülnek beszámításra, és a hallgató külföldi részképzése alatt is aktív félévet zár le az Egyetemen.

(9) A külföldi részképzésen felvett tárgyak egy része bizonyos, Egyetemünkön oktatott tárgyakat vált ki. A hallgatónak törekednie kell rá, hogy minél több ilyen tantárgyat végezzen el külföldi részképzése során. A kiváltásnak nem feltétlenül az adott félévre kell vonatkoznia, engedély adható később tanulandó tárgyak kiváltására is. Kötelező tárgyak esetén tárgyekvivalenciára van szükség, választható tárgyak esetén nem szükséges tárgyszintű ekvivalencia.”

Operatív tudnivalók a Learning Agreement-ek megkötésével kapcsolatosan

A külföldi részképzésre utazó hallgatók (Erasmus, kétoldalú csereprogramok stb.) a kiutazás előtti félév befejezése előtt el kell kezdjék a Learning Agreement-ekkel kapcsolatos ügyintézést:

1. Letöltik a külföldi partnerintézmény honlapjáról a következő félévben meghirdetendő tárgyak listáját, és ezek közül kiválasztják a számukra leginkább megfelelő tárgyakat (törekedve mindenképpen arra, hogy ezekkel minél több Egyetemünkön oktatott tárgyat ki tudjon váltani).

2. Szintén letöltik vagy e-mailben megkérik a partner intézmény koordinátorától azon tárgyaknak a részletes leírását, amely tárgyat Egyetemünkön oktatunk.

3. A részletes tárgyleírással, a kitöltött Learning Agreement-tel és a kitöltött Kötelező melléklettel (ez utóbbi két nyomtatvány az Egyetemi Erasmus Iroda honlapjáról letölthető) felkeresik a Corvinus Egyetemen hasonló témában oktatott tárgy felelősét, és engedélyeztetik vele a kiváltandó tárgyakat.

4. Amennyiben az összes kiváltandó tárgyat engedélyeztették a tárgyfelelőssel (ez alól csak a választható tárgyakként való elismertetés képez kivételt), a Learning Agreement-et végső aláírásra a Kari Erasmus koordinátorhoz hozzák az összes melléklettel együtt.

5. Az aláírt Learning Agreement-et ezek után lehet elvinni a Corvinus Egyetem Erasmus Irodájába aláírásra, és a szerződés megkötésére.

6. A megkezdett külföldi félév legelején az esetleges tantárgy változtatásokat a fent ismertetett módszerrel a Learning Agreement „changes” oldalán tehetik meg, és faxolják vissza a Corvinus Egyetem Erasmus Irodájába.

7. A külföldön felveendő tárgyakat az itthoni Neptun rendszerben nem kell előzetesen felvenni.

8. A külföldön teljesített tárgyakat a cserefélévről történt visszaérkezés, és az ott elvégzett tárgyak igazolásaként elküldött Transcript megérkezése után lehet elismertetni.

9. A külföldön végzett tárgyak itthoni elismertetésének menete:

- Kreditátviteli bizottsághoz címzett kérvény kitöltése (nyomtatvány a honlapról szintén letölthető) és leadása az illetékes tanulmányi előadóhoz mellékelve a Transcript, Learning Agreement és Kötelező melléklet másolatait.

- A Kreditátviteli Bizottsága döntése alapján kerülnek elfogadásra és rögzítésre a Neptun rendszerben és az indexben a külföldön elvégzett tárgyak.

Tájékoztató letöltése

Utolsó frissítés: 2019.03.11.