Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Felsőoktatási Intézményi Kiválóság Program
Pénzügyi és lakossági szolgáltatások
"Pénzügyi likviditás" Alprojekt

A kutatási program a magyar lakosságot érintő két problémakört, a hátrányos térségek pénzügyi integrációját célzó pénzügyi szolgáltatások és intézmények tervezését, valamint az idősek és a krónikus betegek gondozása vonatkozásában felmerülő erőforrások és a lakosság egészséggel kapcsolatos jövőképének, életstratégiáinak felmérését fogja át.

Alprojekt címe: Pénzügyi likviditás
Alprojekt szakmai vezetője: Dr. Berlinger Edina, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

A kutatás háttere: Jelenleg Magyarországon a felnőtt lakosság kb. 24%-a, a 18-60 éves korosztály 10%-a nem rendelkezik bankszámlával (Ilyés és Varga, 2015, Hitelintézeti Szemle), így lényegében kiszorulnak minden pénzügyi szolgáltatásból, például a hitelezésből is, hiszen a bankok a hitelképesség-vizsgálatot főként a banki folyószámla adatok alapján végzik. Közülük sokan a szegények, a képzetlenek vagy egyéb okokból hátrányos helyzetűek közül kerülnek ki. A pénzügyi kirekesztettség problémája fokozottan jelentkezik az elmaradott térségekben, ahol a bankok stratégiai okokból egyre több bankfiókot szüntetnek meg. Pedig a gazdasági és társadalmi integráció elengedhetetlen feltétele lenne, hogy pénzügyi szolgáltatások széles körben elérhetőek legyenek.
Nemzetközi trendek: Az elmaradott térségek fejlesztése és a szegények mikrohitelezése központi kérdés a fejlett és a fejlődő országokban egyaránt. Neves közgazdászok, például Nicholas Barr és a Nobel-díjas Joseph Stiglitz a szegénység leküzdésének egyik leghatásosabb eszközének tekintik a jövedelemarányos törlesztésű hiteleket, melyet Magyarországon eddig még csak a diákhitelezésben alkalmaznak, de úgy gondoljuk, hogy számos további lehetőség rejlik ebben a rugalmas konstrukcióban. A FinTech trendek (pl. okosszerződések, új platformok a pénzforgalmi szolgáltatások, a hitelezés és a biztosítások terén) kiváló lehetőséget teremtenek az innovációra azáltal, hogy újraértelmezik a hagyományos banki funkciókat, illetve nagyfokú rugalmasságot és költségmegtakarítást tesznek lehetővé.
A kutatás célja: Egy jól működő társadalomban a fiatalok tanulnak; az aktív korúak dolgoznak, vállalkoznak és jövedelmükből támogatják a fiatalokat és megtakarítanak az időskorukra; az idősek pedig megtakarításaikból képesek finanszírozni a szükséges egészségügyi, ápolási szolgáltatásokat. Ennek érdekében olyan pénzügyi termékek kifejlesztését tervezzük, amelyek összehangolják a piaci szereplők és az állam ezirányú erőfeszítéseit, kihasználják a generációk együttműködésében rejlő szinergiákat, megfelelő ösztönzőrendszert teremtenek, kezelik a kockázatokat, a bizonytalanságokat és az egyéb piaci tökéletlenségeket, illetve figyelembe veszik az emberek viselkedési sajátosságait.
Kutatási módszertan: A kutatás középpontjában az ösztönző szerződések és szolgáltatások tervezése áll, amelynek módszertani hátterét a mechanizmustervezés, szerződéselmélet, viselkedéstan és közgazdasági modellezés adják. Az elméleti kutatások mindvégig szorosan kapcsolódnak a valósághoz, főként az alapos helyzetfelmérés, a nemzetközi tapasztalatok feldolgozása, az eredmények disszeminációja és végül a gyakorlati tesztelés révén.
Társadalmi hatások: A kutatási program során az egyetemen meglévő kutatási kapacitás és az eddigi kutatási eredmények célirányos továbbfejlesztésével elősegítjük az elmaradott térségek integrációját új, innovatív pénzügyi termékek és intézmények tervezése és gyakorlati tesztelése révén.

A projektben résztvevő kutatók

Név

Téma

1

Berlinger Edina

kockázatkezelés, szerződéselmélet, mikrohitelezés

2

Bihary Zsolt

sztochasztikus folyamatok, optimalizáció, játékelmélet

3

Csóka Péter

tartozások modellezése játékelméleti eszközökkel

4

Dömötör Barbara

banki és vállalati kockázatkezelés

5

Gosztonyi Márton

szegénységben élők pénzgazdálkodása, önsegítő pénzügyi csoportok, mikrohitelezés

6

Győri Zsuzsanna

közösségi pénzügyek, a pénzügyek etikája, fenntarthatóság

7

Havas Attila

mikrohitelezés, a szociális mikrohitelezés magyar gyakorlata, társadalmi innovációk

8

Havran Dániel

pénzügyi likviditás, vállalati pénzügy

9

Kerényi Péter

szerződéselmélet, adaptív tanulás, FinTech

10

Keresztúri Judit Lilla

egészségügyi hálózatok, adatelemzés

11

Kiss Hubert János

bankrohamok, betétbiztosítás, preferenciák és megtakarítás

12

Kóczy Á. László

kooperatív játékelmélet, elosztási problémák

13

Kónya István Tamás

makroökönómia, regionális különbségek

14

Lakatos Zsolt

vállalatirányítás

15

Lovas Anita

innovációfinanszírozás, szerződéselmélet, IPO

16

Mikolasek András

banküzemtan, hitelkockázatkezelés

17

Molnár György

mikrohitelezés, a szociális mikrohitelezés magyar gyakorlata, társadalmi innovációk

18

Németh-Durkó Emilia

energiafogyasztás, regionális különbségek, megtakarítási szokások

19

Neszveda Gábor

viselkedési pénzügyek

20

Petróczy Dóra Gréta

játékelmélet, viselkedési pénzügyek

21

Sziklai Balázs

osztozkodási problémák, játékelmélet

22

Szűcs Balázs Árpád

kockázatkezelés, mikrohitelezés

23

Tasnádi Attila

termékárazás állami szerepvállalás mellett, szavazási rendszerek

24

Víg Attila András

befektetési alapok,heterogén ágens modellek

25

Walter György

FinTech, banküzemtan

Megjelent publikációk

  • Csercsik, D., Hubert, F., Sziklai, B. R., & Kóczy, L. Á. (2019). Modelling transfer profits as externalities in a cooperative game-theoretic model of natural gas networks. Energy Economics
  • Mikolasek, A. (2018) Problems in the application of credit risk models Economy and Finance, 3(5), pp. 240-249
  • Segal-Halevi, E., & Sziklai, B. R. (2018). Monotonicity and competitive equilibrium in cake-cutting. Economic Theory, 1-39. (2018. május 26.)
  • Segal-Halevi, E., & Sziklai, B. R. (2018). Resource-monotonicity and population-monotonicity in connected cake-cutting. Mathematical Social Sciences, 95, 19-30. (2018. július 20.)
  • Lublóy, Á., Keresztúri, J. L., & Benedek, G. (2018). Social network influence on new drug diffusion: Can the data-driven approach provide practical benefits?. Society and Economy, 40(2), 227. (2018. június)

Utolsó frissítés: 2019.03.11.