Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


HÍD A FELSŐOKTATÁSBA
Pályázati kiírás

A Befektetések és Vállalati Pénzügyi Tanszék Alapítványa
 
a HÍD A FELSŐKTATÁSBA programjának keretében
 
pályázatot hirdet a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű diákok számára egyösszegű ösztöndíj jellegű támogatásra.

A pályázati keret 2017-ban 7500 ezer forint. A pályázat feltétele az, hogy a pályázó legalább két félévet (min. 48 kreditet) sikeresen teljesített gazdasági jellegű felsőfokú nappali képzésben.

Részletes pályázati kiírás

HÍD A FELSŐOKTATÁSBA program

2012 novemberében a Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékének oktatói alapvetői pénzügyi ismereteket tanítottak a borsodi Dr. Ámbédkar Általános és Középiskola diákjainak Sajókazán és Ózdon. Ez olyan jól sikerült, hogy az együttműködésből egy egész program fejlődött ki, melynek alapelvei a következők:

 1. Hátrányos helyzetű középiskolásokra fókuszálunk, akik érettségi előtt állnak. Többségük roma származású, de nem ez a kiválasztás alapja, hanem elsősorban a megfelelő motiváció és a szorgalom. Fontos szempont az is, hogy a szülők támogassák a részvételt.
 2. Cél az, hogy segítsük bekerülni őket valamilyen gazdasági jellegű felsőoktatási képzésbe. A gazdasági képzések óriási előnye, hogy a diplomákat magasra értékeli a munkaerő-piac, a tanultakat jól lehet alkalmazni a hétköznapi életben is, és - szemben a műszaki-természettudományi képzésekkel - az egyetemi lemorzsolódás nem jelentős.
 3. A fő eszközünk a matematika oktatás. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a matematika az a tudományterület, amiben a szegény térségek iskoláiban a legnagyobb a lemaradás, de ami (az olvasás és a szövegértés mellett) a leginkább segíti a gondolkodást, a többi tárgy tanulását és általában véve az egyén boldogulását.
 4. A program keretében ingyenes matematika felkészítőket szervezünk Budapesten kéthetente hétvégenként, amit angol nyelvű előadásokkal, társalgási gyakorlatokkal és középfokú nyelvvizsga-felkészítővel egészítünk ki. A hangsúly a rendszeres egyéni otthoni tanuláson és gyakorláson van, amihez a hétvégi foglalkozások csak segítséget nyújtanak.
 5. Kiemelt figyelmet fordítunk a résztvevők motiválására, melynek részeként egyetemi oktatók és hallgatók személyesen mentorálják a diákokat, a foglalkozások a Budapesti Corvinus Egyetem termeiben zajlanak.
 6. Fontos alapelv az is, hogy az oktatók és a mentorok semmiféle tiszteletdíjat vagy költségtérítést nem kapnak munkájukért, azaz mindenki önkéntes munkát végez. 


A programban résztvevő magánszemélyek:

 • Berlinger Edina (BCE, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens): szervezés
 • Megyeri Krisztina (BCE, Matematika Tanszék, egyetemi adjunktus): szervezés és matematika oktatás
 • Freud Róbert (ELTE, Algebra és Számelmélet Tanszék, egyetemi docens): matematika oktatás


A programban résztvevő szervezetek:

 • Polgár Alapítvány az Esélyekért: kiválasztás és támogatás
 • Dr. Ámbédkar Iskola és Felcsuti Péter alapítványa: kiválasztás és támogatás
 • Studium Generale diákszervezet: matematika felkészítő tanfolyam
 • Rajk László Szakkollégium: mentorálás és matematikai oktatás
 • Central European University: angol nyelvű előadások és társalgás
 • Bankárképző Központ: mentorálás, szakmai gyakorlat egyetemistáknak

Egyetemistáink 

 1. Balogh Tivadar: Budapesti Gazdasági Egyetem, gazdálkodás és menedzsment alapszak, I. évfolyam
 2. Bréda János: Budapesti Gazdasági Egyetem, gazdálkodás és menedzsment alapszak, I. évfolyam
 3. Imre Roland: Budapesti Gazdasági Egyetem, gazdálkodás és menedzsment alapszak, II. évfolyam
 4. Lakatos Noémi: Miskolci Egyetem, gazdálkodás és menedzsment alapszak, II. évfolyam
 5. Malek Imola: Budapesti Metropolitan Egyetem, gazdálkodás és menedzsment alapszak, I. évfolyam

A felkészítő program finanszírozása:

A finanszírozási igény az ösztöndíjakból (alkalmanként és személyenként 6 ezer forint, ami lényegében az útiköltséget ifedezi), az étkezésből és az oktatási segédanyagokból áll. Így egy résztvevőre a kiadás az alábbi elemekből áll össze:

 • 15*6 ezer forint ösztöndíj (90 ezer forint)
 • 15*1 ezer forint étkezés (15 ezer forint)
 • 15 ezer forint oktatási segédanyagok (=5 ezer forint)

Az összes költség hat diákra (= 540 ezer + 90 ezer + 30 ezer = 660 ezer Ft.

A felkészítő programot az elmúlt években a Földfém Kft. és a Földfém Kft. igazgatója Földi Károly, adományaiból finanszíroztuk.

Az egyetemi tanulmányok finanszírozása:

Mivel a gazdasági jellegű képzéseket csak 460 pont felett finanszírozza az állam, a mi egyetemistáin csak költségtérítéses képzésre jutottak be. A halmozottan hátrányos hallgatók számára korábban az állam magára vállalta a költségtérítést, de ez a kedvezmény pár éve teljesen megszűnt.

Az egyetemeken a gazdasági jellegű képzések esetén a tandíj félévente kb. 300 ezer forint. Ezt jelenleg diákhitel segítségével fizették ki a hallgatók. Az alapítvány támogatásokat gyűjt annak érdekében, hogy a sikeresen elvégzett félévek után a tandíj-hiteleket ki tudjuk fizetni.

A tandíj mellett a megélhetési költségekre is diákhitelt vesznek fel a hallgatók, mivel a szüleik nem tudják megoldani ennek finanszírozását. Amennyiben kellő mennyiségű támogatást sikerül szerezni, akkor a megélhetéshez is szeretnénk támogatást nyújtani hallgatónknak. Továbbá abban is várjuk cégek, intézmények és magánszemélyek segítségét, hogy nyári szakmai gyakorlat lehetőséget nyújtsanak a diákoknak.

A „Híd a Felsőoktatásba” programot a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Alapítványán keresztül vállalatok és magánszemélyek adományaiból finanszírozzuk. Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank, 11707062-20003067, további információk: http://finance.uni-corvinus.hu/alapitvany

Nagyon köszönjük minden önkéntes oktatónak és mentornak a munkáját, illetve támogatóinknak a pénzbeli adományokat!

Utolsó frissítés: 2019.03.11.