Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Oktatási, kutatási sikerek

2018

Bihary Zsolt - Az Év Oktatója

Bihary Zsolt egyetemi docens, aki az oktatás és kutatás területén végzett kimagasló munkájáért és kollégái számára is példaértékű szakmai elkötelezettségéért vehette át a díjat.

Hajnal Margit - Az Év Dolgozója

A Gazdálkodástudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékén Hajnal Margit ügyintéző kapott elismerést kiemelkedő és lelkiismeretes támogató munkájáért.

2017

Csóka Péter - Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj: A részvények kockázata időben, valamint likviditás és permanens árhatás mellett

2016

Csóka Péter - Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj: Delegációk igazságos kiválasztása

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2016-ban meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

Lovas Anita - Rektori kitüntető oklevél

A Rektori Kitüntető Oklevelet azon kollégáink érdemelték ki, akik kiemelkedő munkájukkal segítették az Egyetem céljainak elérését.

Berlinger Edina - MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

A Bolyai-ösztöndíj „a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére” létesült. Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, az MTA által létrehozott Kuratórium ítéli oda nyilvános pályázati rendszerben. Berlinger Edina három évre nyerte el a díjat.

Csóka Péter - Kutatási Kiválósági Díj

Kiemelkedő tudományos és publikációs tevékenysége elismeréseként 2016-ban a Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási Kiválósági Ösztöndíjában csak 15 oktató részesült, köztünk tanszékünk egyetemi docense, Csóka Péter.

Vidovics-Dancs Ágnes - Az Év oktatója 2016

Kiemelkedő színvonalon végzett oktatói munkájáért, valamint a jövő generációiért kifejtett felelősségteljes tevékenységéért csak 4 oktató részesült „Az év oktatója 2016" kitüntetésben a Gazdálkodástudományi Karon, köztük tanszékünk adjunktusa, Vidovics-Dancs Ágnes.

Keresztúri Lilla - MNB Kutatási Kiválósági Díj

Az MNB Kutatási Kiválósági Díj célja az Egyetem és az MNB közötti együttműködési megállapodás által érintett tudományterületen folyó vagy tervezett kutatások finanszírozása doktori tanulmányaikat folytató doktorandusz hallgatók, valamint az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló doktorjelöltek részére.

Badics Milán - MNB Kutatási Kiválósági Díj

Az MNB Kutatási Kiválósági Díj célja az Egyetem és az MNB közötti együttműködési megállapodás által érintett tudományterületen folyó vagy tervezett kutatások finanszírozása doktori tanulmányaikat folytató doktorandusz hallgatók, valamint az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló doktorjelöltek részére.

Boros Péter - MNB PhD Ösztöndíj

2015

Zsembery Levente - Az Év oktatója

Egyetemünkön hagyomány, hogy Rektor úr minden évben elismerésben részesíti a megbízható, felelősségteljes és kiemelkedő munkát végző munkatársakat. Ezt az elismerést „Az év oktatója”, illetve „Az év dolgozója” kitüntetések szimbolizálják.

A Gazdálkodástudományi Karról az Év oktatója díjban részesült 2015-ben Zsembery Levente is.

Váradi Kata - Nemzeti Kiválósági Díj

A Nemzeti Kiválóság Díjat a Magyary Zoltán Kuratórium azon ösztöndíjasoknak ítélt oda, akik a szakértői bizottságok megítélése szerint saját kutatási területükön maradandót, egyedit, a többi kiválóságnál is magasabb tudományos-szakmai értékkel rendelkezőt alkottak. Váradi Kata a ösztöndíjas időszaka alatt nyújtott kimagasló tevékenysége révén a Nemzeti Kiválóság Díj nyertesei közé tartozik.

2014

Berlinger Edina - Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

Évente országosan 60 fő kaphatja meg az Emlékplakettet, melyet a felsőoktatásban dolgozók kiemelkedő munkájáért ítélnek. 2014-ben Berlinger Edina Emlékplakettet kapott

Száz János - Egyetemért Emlékérem

2014. szeptember 25-én került sor Egyetemünk éves Kitüntetés-átadó Ünnepi Szenátusülésére. Elismeréseket adtak át kiemelkedő oktatói tevékenységért, valamint Egyetemünk fejlesztéséért és jó hírnevének öregbítéséért. Elismerésben részesültek legjobb hallgatóink kiváló tanulmányi és sporteredményeikért, valamint közösségi munkájukért. Száz János az Egyetemért Emlékérem 2014-es kitüntetettje.

Juhász Péter - Egyetemért Emlékérem

2014-ben Juhász Péter az Egyetem Emlékérem kitüntetésben részesült a kiemelkedő oktatói tevékenységért, valamint az egyetemünk fejlesztéséért és jó hírnevének öregbítéséért.

2013

Lovas Anita - Az Év oktatója

2013-ben a hallgatói véleményezés alapján Lovas Anitát adjunktusi, tanársegédi kategóriában az év oktatójának választották a Gazdálkodástudományi karon.

Havran Dániel - MTA Posztdoktori ösztöndíj

2012

Csóka Péter - OTKA posztdoktori ösztöndíj

Lublóy Ágnes - Best Application Paper Award

Lublóy Ágnesnek, Benedek Gábornak és Vastag Gyulának ítélték oda a rangos Best Application Paper Award-ot a Döntéstudományi Intézet (European Decision Sciences Institute, EDSI) isztambuli éves konferenciáján (2012 június 24-27, Isztambul, Törökország). A kutatók "A társadalmi kapcsolatok szerepe a mobilpiaci elvándorlásban" című tanulmányukért kapták a kitüntetést.

2011

Csóka Péter - Kutatási kiválósági ösztöndíj

BCE Kutatási Kiválósági Díj célja tudományos kutatómunka területén nemzetközileg is elismert, kiemelkedő eredményeket elérő oktatók - kutatók fokozottabb megbecsülése és a nemzetközileg is elismert kutatások létrejöttének az ösztönzése, ezen kereszt ül az Egyetem hazai és nemzetközi tekintélyének, elismertségének növelése. 2011-ben Csóka Péter Kutatási Kiválósági Díjat ösztöndíjat nyert

2010

Havran Dániel - Bod Péter fiatal kutató emlékdíj

A Bod Péter Emlékdíj célja a társadalombiztosítás, illetőleg a nyugdíjrendszerek szakmailag megalapozott, igényes aktuáriusi megközelítésű vizsgálatának, modellezésének, az elméleti modellek tényleges gyakorlati alkalmazásának el ő segítése a fiatal magyar szakemberek körében, ily m ódon hozzájárulva az e rendszerek egyre szakszerűbb működéséhez szükséges tudományos és gyakorlati munka megalapozásához, ezáltal a közérdek kiteljesedéséhez. A Bolyai Társulat 2010-ben Havran Dánielnek ítélte a díjat.

Csóka Péter - Az Év fiatal kutatója

2010-ben az Egyetem Gazdálkodástudományi kara Csóka Péternek ítélte az Év fiatal kutatója díjat

2009

Tulassay Zsolt - Junior Prima Díj

A Vodafone a már méltán sikeres, a fiatalok kiválóságát méltató Junior Prima Díj társalapítójaként kívánja támogatni a hazai oktatást és nevelést. A Vodafone a Junior Prima Díjjal olyan fiatal tanárokat, pedagógusokat, nevelőket kíván elismerni, akik munkájukkal hozzájárulnak a magyarországi oktatás színvonalának emeléséhez, korszerűsítéséhez; tevékenységükkel példát mutatnak, és kiemelkedő szerepet töltenek be. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Tulassay Zsolt 2009-ban Junior Príma díjat kapott.

Csóka Péter - Kutatási kiválósági ösztöndíj

2009-ben Csóka Péter Kutatási Kiválósági Díjat ösztöndíjat nyert a Corvinus Egyetemen.

2007

Lublóy Ágnes - Teacher of the year award

2007-ben a Budapesti Corvinus Egyetem CEMS (Community of European Management Schools) hallgatói Lublóy Ágnest választották meg az év oktatójának.

Lublóy Ágnes - „Az év fiatal kutatója”

2007-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudomáyi Kara Lublóy Ágnesnek ítélte oda az „Év fiatal kutatója” díjat.

2006

Fazakas Gergely - Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

A felsőoktatási intézményben dolgozóknak (oktatók és egyéb alkalmazottak) kiemelkedő munkájuk elismerésére adományozható. Évente 60 fő kaphatja és Fazakas Gergely 2006-ben elnyerte a díjat.

Száz János - Prudencia Díj

A Prudencia Díjat olyan szakemberek kaphatják, akik kiemelkedő munkát végeztek a magyar pénzügyi piac fejlődése érdekében, példamutató tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a felügyeleti vagy a szabályozási terület jobbításához. A PSZÁF 2006-ban Száz Jánosnak ítélte a Prudencia díjat.

Fazakas Gergely - Az Év oktatója

2006-ben a Corvinus Egyetem hallgatói véleményezése alapján Az Év oktatója díjat kapott Fazakas Gergely

2005

Zsembery Levente - Miniszteri Dícséret

2005-ben Zsembery Levente Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Dicséretében részesült.

2004

Zsembery Levente - Kenneth Rice Díj

Egyetemünk egykori neves Professzora, Kenneth L. Rice végakarata szerint családja, négy gyermeke megalapította a Kenneth Rice Reward For Excellence in Teaching díjat. A díjat minden évben a Budapesti Corvinus Egyetem egy-egy olyan oktatója nyerheti el egy oktatókból és hallgatókból álló kuratórium döntése alapján, aki a legtöbbet nyújtja az alábbi területeken: Az esettanulmány, illetve más innovatív oktatási módszerek, valamint élenjáró oktatástechnológia alkalmazása, továbbá pedagógiai módszerének a hallgatók egyéni igényeihez történő igazítása. A díjat a 2004-ben évben Zsembery Levente nyerte el.

2003

Száz János - Egyetem Aranyérem

2003-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Aranyérmét kapta meg Száz János

2002

Száz János - Apáczai Csere János-díj

Óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók részére kiemelkedő oktatási-nevelési munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért adományozható. Évente 20 fő kaphatja fele-fele arányban a közoktatás illetőleg a felsőoktatás területéről. 2002-ben Száz János az Oktatási Minisztérium Apáczai Csere János-díját kapta.

1999

Fazakas Gergely - Az Év MBA tanára

1998

Fazakas Gergely - Egyetemért Oklevél

1998-ben az Egyetem ünnepi szenátusülésen Fazakas Gergely is az "Egyetemért Oklevél" díjazottja volt

Fazakas Gergely - Az Év MBA tanára

1997

Száz János - Popovics Sándor Díj

A Magyar Nemzeti Bank feladatkörével összefüggő kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismeréseként, a közgazdaság és a pénzügyek területén kiemelkedő szakmai munkát nyújtó hazai és külföldi szakemberek, valamint az MNB feladatai megvalósításában, szakmai tekintélyének erősítésében kimagasló színvonalon tevékenykedő alkalmazottak iránti megbecsülés kifejezésre juttatása érdekében az MNB elnöke Popovics Sándor Díjat adományozhat.

1997-ben, Antal László és Száz János kapta a díjat.

Fazakas Gergely - Az Év MBA tanára

Utolsó frissítés: 2019.03.11.