Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Pénzügy (MSc) mesterszak

Szakfelelős:Dr. Berlinger Edina
 egyetemi tanár

Képzési idő:

4 félév

 

Az fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

120

 

Specializációk:

  • Befektetéselemző
  • Pénzügypolitika és közpénzügyek
  • Vállalati pénzügy

 

Tanszékünk a Befektetéselemző és a Vállalati Pénzügy specializációt gondozza. Specializáció-felelősök:

Dr. Váradi Kata
egyetemi docens
Befektetéselemző specializáció

Dr. Keresztúri Judit Lilla
egyetemi adjunktus
Vállalati pénzügy-specializáció

2015 februárban megalakult a Pénzügy Mesterszak Oktatási Bizottsága. Az Oktatási bizottság részt vesz az oktatást, a hallgatókat érintő szabályzatalkotó munkában, koordinálja a felvételi eljárásokhoz kapcsolódó tanszéki feladatokat.

Az oktatási bizottság tagja: Berlinger Edina, Váradi Kata, Dömötör Barbara, Keresztúri Judit Lilla, Lovas Anita

Az oktatási bizottság korábbi tagjai: Walter György, Zsembery Levente, Havran Dániel, Illés Richárd, Kerti Noémi

Az oktatási bizottság email-címe: penzugy.mester@uni-corvinus.hu

A Pénzügy mesterszakot érintő, oktatási bizottság által jóváhagyott szabályok:

Specializáció-választás jelentkezési lap (2019. ősz)  

A képzés tantárgyai:

Alapozó és szintrehozó

Kötelező szaktárgyak

Kötelezően választható

Kötelező specializációs, Vállalati pénzügy

Kötelező specializációs, Befektetéselemző

Kötelező specializációs, Pénzügypolitika és közpénzügyek

Szabadon választható

Kiket várunk a Pénzügy mesterszakra?

A pénzügy mesterszakot közvetlenül megalapozó szak a "Pénzügy és számvitel" alapszak. A szak alaptantervét az ilyen alapképzettséggel rendelkezők feltételezett tudásszintjére alapozva terveztük meg. A szak azonban nyitott más alapképzettségű jelentkezők számára is, amennyiben azok igazoltan rendelkeznek a közgazdasági alapszakoknak megfelelő tartalmú és szintű elméleti és módszertani alapozó ismeretekkel.

Miért érdemes a Pénzügy mesterszakot választani?

A hagyományos (5 éves) képzéseink munkaerő-piaci tapasztalatai igen kedvezőek. A végzettek elhelyezkedése általában problémamentes, a munkáltatók mind a magán-, mind a közszférában szívesen alkalmazzák őket.

A pénzügy mesterszakon végző szakembereket elsősorban a gazdálkodó szervezetek (kis- és nagyvállalatok,, hitelintézetek, biztosítók, tanácsadó cégek, pénzügyi vállalkozások), továbbá az államháztartás intézményei (minisztériumok, szabályozó intézmények, az önkormányzatok, az adóhivatalok szervei) és, non profit szervezetek alkalmazhatják a pénzügyi tevékenységük tervezésére, elemzésére és értékelésére, a gazdálkodással kapcsolatos financiális döntések előkészítésére, valamint a gazdálkodási folyamatok összehangolására és szervezésére.

Hallgatóink rendelkeznek az üzleti életben nélkülözhetetlen kompetenciákkal (közgazdasági, módszertani, üzleti ismeretek, piacismeret, számítógép célirányos használata, tárgyalóképes nyelvtudás, problémamegoldó gondolkodás, elemző készség stb.), s az általánosak mellett bizonyos specifikus szakmai tudásanyaggal (pénzügyi, számviteli, adózási ismeretekkel) és kellő gyakorlati készséggel bírnak. Ezek az ismeretek jól kamatoztathatók itthon és külföldön egyaránt.

A pénzügyi közgazdász képzés hagyományai a Budapesti Corvinus Egyetemen

A tervezett pénzügy mester szak közvetlen előzménye a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem pénzügyi szaka, mely korábban a közgazdasági és a gazdálkodási szak pénzügy szakiránya volt. Távolabbi jogelődjének tekinthető a mai Közgazdaságtudományi (régebben Általános) Kar pénzügy szaka. A létesítendő mesterszakhoz hasonló célú és szerkezetű képzés jelenleg hagyományos (öt éves) egyetemi képzés keretében a Budapesti Corvinus Egyetemen folyik; a szóban forgó mesterszaknak a Pénzügy szakon a felsőbb években folyó képzés felel meg.

Utolsó frissítés: 2020.02.12.