Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Ph.D. kurzusok

Kommunikációfejlesztés
Tárgyfelelős: Juhász Péter

A PhD hallgatók különösen sokféle kommunikációs feladattal szembesülnek mindennapjaik során. Nem csupán különféle szakmai cikkek és dolgozatok elkészítése elvárás, de gyakran részt vesznek tananyagok kidolgozásában, laikusoknak szánt vezetői összefoglalók és ismeretterjesztő cikkek megírásában, illetve házi dolgozatok, diplomák bírálatában is. Ezzel párhuzamosan különféle közönségek előtt előadásokat és prezentációkat tartanak, kurzusokat vezetnek, ráadásul gyakorta nem is csak magyar nyelven. A tantárgy célja, hogy e feladatokban segítséget nyújtson a résztvevőknek, azaz fejlessze a hallgatók írásos és szóbeli prezentációs képességét. Az oktatás – a csoport nagyságához igazodva – ideális esetben hét alkalommal, dupla órában zajlik, hogy minden alkalommal minden résztvevő szerepelhessen.

Tantárgyi program

Kvantitatív pénzügyek
Tárgyfelelős: Száz János

Flow of funds; Polak modell; Eszközárazás; warrantok, átváltható kötvények; csere-ügyletek; numerikus módszerekkel: binomiális és trinomiális fák, véges differenciák stb; Fedezeti és spekulációs stratégiák több kockázati faktor esetén; Kamatlábkockázat, hozamgörbe alakulása, Hull-White, Heath-Jarrow-Morton modell; Eszközárazás nem kereskedett alaptermék esetén; Devizapiaci termékek, quantók árazása és felhasználása; A korreláció és a volatilitás kereskedése; A vállalati tőke növekedésének szimulációja.

Tantárgyi program

Vállalati pénzügyek I.
Tárgyfelelős: Juhász Péter

A kurzus elsődleges célja, hogy a nem pénzügyes szakirányon végzettek, illetve nem ez irányban tovább kutatók alapos általános vállalati pénzügyi ismeretet és szemléletet kapjanak, ami lehetővé teszi későbbi kutatásaik során, hogy a tudományterülethez kellő szemlélettel és alapossággal kapcsolódjanak. Így az áttekintett tananyag elsősorban nem mennyiségében, hanem integráló szemléletében, kérdésfelvetéseiben és esetenként nehézségében igazodik a PhD kurzusok követelményeihez.

Tantárgyi program

Vállalati pénzügyek II.
Tárgyfelelős: Berlinger Edina

A kurzus célja a Nobel díjas Jean Tirole, The Theory of Corporate Finance (2006) című könyvének feldolgozása. Ez a könyv a vállalati pénzügyeket szerződés- és ösztönzéselméleti keretben, morális kockázati és kontraszelekciós szituációkként tárgyalja. Bővebben a könyvről: http://press.princeton.edu/tirole/

Tantárgyi program (Tárgykód: PHG_SVALLP2)
Tantárgyi program (Tárgykód: PHK_Vállalati pénzüg)

Utolsó frissítés: 2019.03.11.