Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

SPM, SPM-IMP 2011, Aktuális információk

1.
A képzésre és ezáltal a felvételire jelentkezni 2011. szeptember 7-ig (nulladik, beiratkozási hét szerda) lehet a főépület E.283-as szobában!

2.
Találkozunk a gólyatáborban, illetve az SPM, SKM-IMP, SPM-IMP felvételin!

 

 


Speciális Pénzügyi-Matematikai Alapképzés

Felvehetik: pénzügy és számvitel, alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás, közszolgálat alapképzési (BA) szakok I. éves hallgatói közül azok, akik a programra felvételt nyernek (felvételi időpontja: 2011.09.09.)


Tervezett létszám: 40-80 fő (kb. fele SPM, fele SPM-IMP)


Programfelelős:

Száz János egyetemi tanár, janos.szaz (kukac) uni-corvinus.hu

Programkoordinátor:

Havran Dániel tanársegéd, daniel.havran (kukac) uni-corvinus.hu

 

Mi az SPM?

Az SPM a Budapesti Corvinus Egyetem elsősorban pénzügy és számvitel, gazdálkodási valamint alkalmazott közgazdaságtan alapképzési (BA) szakos hallgatói számára összeállított program. A hallgatók a választható tárgyaik órakeretére vehetnek fel egy blokkban emelt szintű pénzügyi és matematikai jellegű tárgyakat.

Elsődleges célja megadni, begyakoroltatni azokat a módszertani alapokat, amelyekkel a pénzügy MSc kurzusok elvégezhetők. Az SPM elvégzése nem előfeltétele a későbbi pályaválasztás egyik elemének sem, az itt megszerzett és elmélyült ismeretek jelentik a hasznot a programot elvégzőknek. Az SPM program tekinthető egyfajta mesterelőkészítő kurzusnak, vagy időben előrehozott, az MSc szintre hozó tárgy


Az SPM-et a 2010/11-es tanévben két szinten indítjuk. A képzés két szintje:

  • SPM: emelt szintű matematika, statisztika és pénzügy képzés
  • SPM-IMP: emelt szintű matematika, statisztika és pénzügy + közgazdaságtan

SPM: Emelt szintű matematikai, statisztika és pénzügyi ismereteket adó program. Az egyetemi alapképzés matematika oktatásához képest nagyobb óraszámban és más struktúrában (négy féléven keresztül) hallgatják a program résztvevői a matematikai tárgyakat. Az emelt óraszám azt a mélyebb megértést és elsajátítást biztosítja, amely a pénzügy (befektetéselemző) és kvantitatív pénzügy mester szakok sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen.

SPM-IMP: Az SPM programot meghirdetjük az Intenzív Módszertani Program keretében is. Az Intenzív Módszertani Programnak komoly hagyománya van egyetemünkön. Az Intenzív Módszertani Program emelt szintű módszertani tudással is rendelkező közgazdászok képzését célozza, célozta meg. Az SPM-IMP program magában foglalja a teljes SPM programot (tehát a matematika tárgyakat velük együtt tanulják), ezen felül a közgazdasági tárgyak esetén is magasabb szintű ismereteket nyújt.

Az IMP-ről érdemes néhány szót ejteni. Az IMP-en (Intenzív Módszertani Programok) belül két képzést ajánl az egyetem, egy pénzügyest és egy közgazdaságit:

  • SPM-IMP (Speciális Pénzügyi-Matematikai) képzés, (G, és K-karosoknak)
  • SKM-IMP (Speciális Közgazdasági-Matematikai) képzés, (K-karosoknak).

Az SPM elvégezhető IMP nélkül is, de igazán az IMP-en érdemes csinálni.


Az IMP program felelőse: Csekő Imre egyetemi docens, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék.
Jelenleg az IMP programokon belül közgazdasági (SKM-IMP) és pénzügyi (SPM-IMP) képzés indul.


Az SPM, SPM-IMP és SKM-IMP programok felvételijét egyszerre tartjuk.
A közös felvételi feladatsoron kell majd jelezni, hogy melyik programra kívánnak a pályázni. Sorrendet is meg lehet adni. Érdemes az IMP programokra jelentkezni, a teszten magasabb pontot elérőket ide várjuk.


Idén összesen kb. 80 fő kezdheti meg emelt szintű pénzügyes tanulmányait, közülük kb. 40 fő SPM-IMP-esként, 40 fő SPM-esként.

Az SPM-es matematika, statisztika és vállalati pénzügy tárgyakat az eredeti alapozó képzés tárgyai helyett és nem mellé kell felvenniük a hallgatóknak.

Tantárgyi szerkezet, SPM

Az SPM program tanterve:

 

I. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős

Ismerkedés az árfolyamokkal

2/1

2

Befektetések

Száz János, Váradi Kata

Fejezetek a matematikából I.

2/2 v

 

 5 

Matematika

Racsmány A. Medvegyev P.

Fejezetek a matematikából II.

 

2/2 v

 5 

Matematika Tsz.

Racsmány A. Medvegyev P.

Statisztika I. (emelt szint)


2/2 v

 5 

Statisztika Tsz.

Hajdu O., Oravecz B., Keresztély T.

 

II. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős

Vállalati pénzügyek SPM

2/4 v

 

 6 

Befektetések és V.P.

Havran D., Lovas A.

Fejezetek a matematikából III.

2/2 v


 5 

Matematika Tsz.

Racsmány A. Medvegyev P., Dancs Á.

Statisztika II.(emelt szint)

2/2 v 


 5 

Statisztika Tsz.

Hajdu O., Oravecz B., Keresztély T.

Fejezetek a matematikából IV.


2/2 v

 5 

Matematika Tsz.

Racsmány A. Medvegyev P., Dancs Á.

Statisztika III. (választható)

 

2/2 v

 5 

Statisztika Tsz.

Hajdu O., Oravecz B., Keresztély T.


III. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős

Ökonometria
(választható)

2/2 gy

Statisztika Tsz.

Keresztély T., Oravecz B.

Többváltozós statisztikai modellezés
(választható)

2/2 gy

 

 5 

Operációkutatás

Kovács Erzsébet

Pénzügyi modellezés


2/2 gy

 5 

Befektetések és V.P.

Száz János

Tantárgyi szerkezet, SPM-IMP

Az SPM-IMP program tanterve:

Az SPM tárgyak és azon túl a következő tantárgyak:

I. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős

Mikroökonómia I. (IMP)

3/1 v

 

 6 

Matem. Kgt. és Gazdel.

Csekő Imre

Mikroökonómia II. (IMP)


3/1 v

 6 

Matem. Kgt. és Gazdel.

Csekő Imre

 

II. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős

Bevezetés a játékelméletbe
(3. éven is felvehető)

 2/2v


 2

Befektetések és V.P.

Csóka Péter

Maple, Matlab

2/2 v

 2

Számtud.

Vicsek Mária


III. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős

Makromodellek          

2/2 gy

 

 2

Makroökonómia

Szabó-Bakos Eszter

Felvételi, 2011

A 2011-ben beiratkozó elsős hallgatók közül a fent megjelölt szakokról bárki jelentkezhet a felvételire. Jelentkezési szándékét a felvételi előtt 24 órával az egyetem főépületében (Közgáz Campus, Fővám tér 8.), a Pénzügy Tanszék és Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék közös titkárságán (E.283-as szoba) jelölheti meg. 

A felvételi teszt írásának időpontja: 2011. szeptember 9. péntek, 8:30
Az írásbeli helyszíne: C. nagyelőadó terme (Cuczor utcai épület).
A teszt matematikai és logikai jellegű feladatokat tartalmaz, lexikai ismereteket közvetlenül nem kérdezünk. A teszt célja a jelöltek alkalmasságát megvizsgálni.
A teszt megírása után néhány órával aznap a jelentkezőkkel egy rövid szóbeli elbeszélgetést tartunk, illetve ismertetjük az eredményeket.

A szóbeli és az eredményhirdetés időpontja: 2011. szeptember 9. péntek, 11:00
A szóbeli helyszíne: Főépület, E.277.1-es szoba

 

Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

Mire jó az SPM?

Elsősorban a pénzügy mesteri elvégzéséhez.
A bolognai-tantervű (BA, Bsc, MA, Msc) egyetemi képzések bevezetése előtt sem volt könnyű pénzügyesként (befektetéselemzőként) a negyed-ötöd év elvégzése (a mai Msc), mert kellenek hozzá a matematikai-statisztikai ismeretek.
A mostani BA-szintű matematikával ez nagyon távolinak tűnik.

Nem elég amit alapképzésben tanulok?

Sokmindenre elég, de ide nem. Régen a Közgázon legalább négy félév matematika, két félév statisztika, számítástechnika és ökonometria is helyt kapott az első három év képzésében. Mára ez lecsökkent. Az SPM ezt a régi szintet szeretné egy kicsikét meghaladni.

Mennyire erős ez a matek? Fogom bírni?

Aki szorgalmasan végig hajlandó csinálni és nem volt rossz középiskolában matematikából, annak nem okozhat gondot. Nem olyan absztrakt, mint a gazdaságelemzőké, de lényegesen több, mint az alapképzés tárgyai.
Kisebb méretű csoportos szemináriumok vannak, ahol valóban meg lehet érteni az anyagot, kellő kitartással.

Mi történik akkor, ha mégsem megy?

Általában ez ritkán esik meg, bár nem minden vizsga és tananyag "sétagalopp". A matematika tárgyakat alapszakon újra kell csinálni - esetleg egy különbözeti vizsgával, a többi tárgyat elfogadják az alap helyébe. A Matematika tanszéken Racsmány Anna az SPM programok matematika tárgyainak felelőse.

Ha még nem tudom, hogy mit szeretnék később csinálni, akkor is érdemes megcsinálni?

Minél többet lát és tapasztal az ember, annál jobban alkalmazkodik az új helyzetekhez, annál inkább lehet sikeres. Sokan vannak olyanok, akik egész konkrétan használják fel a szerzett tudást mindennapjaikban, vannak olyanok, akik közvetlenül szinte semmit, de nem bánták meg, hogy komolyabban vették az egyetemet. Akiben van egy kis "matekos" véna, az általában szereti a programot, de szorgalom és kitartás is kell, a nélkül sem megy.

Ki az akihez fordulhatok, ha valamilyen SPM tantárgyfelvételi kérdésem, problémám van?

A program koordinátorához, Havran Dánielhez. Ha őt nem lehet elérni, a Befektetések Tanszéken többen is segítenek. Mivel a program még csak néhány éve (2008-tól) indult, nem automatikus a tanulmányi osztályok regisztrációja sem. Az Ismerkedés az árfolyamokkal c. tárgy valamennyi oktatóját lehet kérdezni nem tárgyfelvételi kérdésekkel.

Vannak ajánlott tárgyak, illetve a tantárgyi szerkezetben meg nem hirdetett, de elindított SPM-es órák (pl. Pénzügytan). Fel kell-e ezeket venni?

Néhány tanszék felajánlja, hogy külön csoportban kezeli az SPM-eseket. Ez általában nem jelent extra tananyagot, de több odafigyelést igen. Nem kötelező ide jelentkezni, de mindenképpen érdemes.

Mi a különbség az SPM és az SPM_IMP között?

Az IMP-esek erősebb közgazdasági és számítógépes modellezési ismereteket kapnak. Nagyon sok pénzügyes téma szorosan kapcsolódik a közgazdaságtan kérdéseihez, aki kicsit "mögé is szeretne látni" a pénzügyeknek, az SPM_IMP-et vegye fel.

Mit csináljak, ha a programra szeretnék jelentkezni?

Mindenképpen be kell jelentkezni a felvételi teszt vizsgájára! Egy listára fel kell írni a nevet és ennyi.

Utolsó frissítés: 2019.07.22.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com