Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Speciális Pénzügyi-Matematikai Alapképzés

Programfelelős:

Száz János, egyetemi tanár
janos.szaz@uni-corvinus.hu

Programkoordinátor:

Dömötör Barbara, egyetemi docens
barbara.domotor@uni-corvinus.hu

Felvehetik:

  • pénzügy és számvitel (G)
  • alkalmazott közgazdaságtan (K)
  • emberi erőforrások (G)
  • gazdálkodási és menedzsment (G)
  • gazdaságinformatikus (G)
  • kereskedelem és marketing (G)
  • nemzetközi gazdálkodás (G)
  • turizmus-vendéglátás (G)

alapképzési (BA) szakok I. éves hallgatói közül azok, akik a programra felvételt nyernek (felvételi időpontja: 2018.09.06.) 

Tervezett létszám: 40-60 fő (kb. 50% SPM-IMP, 50% SPM)

Mi az SPM?

SPM tantárgyi szerkezet

SMP-IMP tantárgyi szerkezet

Felvételi információk

GYIK

SPM, SPM-IMP 2018, Aktuális információk

1.
A képzésre és ezáltal a felvételire jelentkezni 2018. szeptember 5. 18:00-ig (nulladik, beiratkozási hét szerda) lehet  elektronikusan ezen a linken: SPM jelentkezés.
2.
Találkozunk a gólyatáborban, illetve az SPM, SPM-IMP felvételin!

Mi az SPM?

Az SPM elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem azon hallgatóinak szól, akik pénzügy vagy egyéb módszertanigényes mesterszakokon szeretnék folytatni tanulmányaikat. A hallgatók a választható tárgyaik órakeretére vehetnek fel egy blokkban emelt szintű pénzügyi és matematikai jellegű tárgyakat. A program elsődleges célja megadni, begyakoroltatni azokat a módszertani alapokat, amelyekkel a pénzügy MSc kurzusok elvégezhetők. Az SPM elvégzése nem előfeltétele a későbbi pályaválasztás egyik elemének sem, az itt megszerzett és elmélyült ismeretek jelentik a hasznot a programot elvégzőknek. Az SPM program tekinthető egyfajta mesterelőkészítő kurzus-sorozatnak is.


Az SPM-et a 2018/19-as tanévben két szinten indítjuk. A képzés két szintje:

  • SPM: emelt szintű matematika, statisztika és pénzügy képzés
  • SPM-IMP: emelt szintű matematika, statisztika és pénzügy + közgazdaságtan

SPM: Emelt szintű matematikai, statisztika és pénzügyi ismereteket adó program. Az egyetemi alapképzés matematika oktatásához képest nagyobb óraszámban és más struktúrában (négy féléven keresztül) hallgatják a program résztvevői a matematikai tárgyakat. Az emelt óraszám azt a mélyebb megértést és elsajátítást biztosítja, amely a pénzügy (befektetéselemző) és kvantitatív pénzügy mester szakok sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen.

SPM-IMP: Az SPM programot meghirdetjük az Intenzív Módszertani Program keretében is. Az Intenzív Módszertani Programnak komoly hagyománya van egyetemünkön. Az Intenzív Módszertani Program emelt szintű módszertani tudással is rendelkező közgazdászok képzését célozza, célozta meg. Az SPM-IMP program magában foglalja a teljes SPM programot (tehát a matematika tárgyakat velük együtt tanulják), ezen felül a közgazdasági tárgyak esetén is magasabb szintű ismereteket nyújt.

Az SPM-IMP kurzuscsoport átfogó, érdekes és matematikailag, közgazdaságilag is versenyképes tudást ad az egyetemi tanulmányok mester szakon történő folytatásához. 


Az IMP program felelőse: Csekő Imre egyetemi docens, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék.


Az SPM és SPM-IMP programok felvételijét egyszerre tartjuk.
A közös felvételi feladatsoron kell majd jelezni, hogy melyik programra kívánnak pályázni. Sorrendet is meg lehet adni. Érdemes az IMP programokra jelentkezni, a teszten magasabb pontot elérőket ide várjuk.

Idén összesen kb. 50 fő kezdheti meg emelt szintű pénzügyes tanulmányait, közülük kb. 25 fő SPM-IMP-esként, 25 fő SPM-esként.

Az SPM-es matematika, statisztika és vállalati pénzügy tárgyakat az eredeti alapozó képzés tárgyai helyett és nem mellé kell felvenniük a hallgatóknak.

Mi az SPM?

SPM tantárgyi szerkezet

SMP-IMP tantárgyi szerkezet

Felvételi információk

GYIK

Tantárgyi szerkezet, SPM

Az SPM program tanterve:

I. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős/Oktatók

Ismerkedés az árfolyamokkal

.

1/2

2

Befektetések és V.P.

Váradi Kata

Fejezetek a matematikából I.

2/2 v

 

 5 

Matematika

Megyeri Krisztina

Fejezetek a matematikából II.

 

2/2 v

 5 

Matematika Tsz.

Megyeri Krisztina

Statisztika I. (emelt szint)


2/2 v

 5 

Statisztika Tsz.

Hajdu Ottó,
Oravecz Beatrix,
Keresztély Tibor,
Mák Fruzsina

 

II. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős

Vállalati pénzügyek SPM

2/4 v

 

 6 

Befektetések és V.P.

Havran Dániel,
Lovas Anita

Fejezetek a matematikából III.

2/2 v


 5 

Matematika Tsz.

Medvegyev Péter

Statisztika II.(emelt szint)

2/2 v 


 5 

Statisztika Tsz.

Hajdu Ottó,
Oravecz Beatrix, Keresztély Tibor,
Mák Fruzsina

Statisztika III. (választható)

 

2/2 v

 5 

Statisztika Tsz.

Hajdu Ottó,
Oravecz Beatrix, Keresztély Tibor,
Mák Fruzsina


III. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős

Ökonometria
(választható)

2/2 gy

Statisztika Tsz.

Keresztély Tibor,
Oravecz Beatrix

Többváltozós statisztikai modellezés
(választható)

2/2 gy

 

 5 

Operációkutatás

Kovács Erzsébet

Fejezetek a matematikából IV.*


2/2 v

 5 

Matematika Tsz.

Medvegyev Péter

Pénzügyi modellezés*


2/2 gy

 5 

Befektetések és V.P.

Száz János

A *-al jelölt tárgyak a 2. évfolyamon is elvégezhetők.

Mi az SPM?

SPM tantárgyi szerkezet

SMP-IMP tantárgyi szerkezet

Felvételi információk

GYIK

Tantárgyi szerkezet, SPM-IMP

Az SPM-IMP program tanterve:

Az SPM tárgyak és azon túl a következő tantárgyak:

I. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős

Mikroökonómia I. (IMP)

3/1 v

 

 6 

Matem. Kgt. és Gazdel.

Csekő Imre

Mikroökonómia II. (IMP)


3/1 v

 6 

Matem. Kgt. és Gazdel.

Csekő Imre

 

II. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős

Bevezetés a játékelméletbe
(3. éven is felvehető)

 2/2v


 2

Befektetések és V.P.

Csóka Péter

Maple, Matlab

2/2 v

 2

Informatikai Intézet

Fehér Péter


III. évfolyam

Tárgy neve

I.félév

II.félév

Kredit

Tanszék

Tárgyfelelős

Makromodellek          

2/2 gy

 

 2

Makroökonómia

Szabó-Bakos Eszter

Mi az SPM?

SPM tantárgyi szerkezet

SMP-IMP tantárgyi szerkezet

Felvételi információk

GYIK

Felvételi, 2018

A 2018-ban beiratkozó elsős hallgatók közül a fent megjelölt szakokról bárki jelentkezhet a felvételire. Jelentkezési szándékát erre a

FELVÉTELI JELENTKEZÉS ITT

nevű linkre kattintva töltheti ki. A felvételi teszt írásának időpontja: 2018. szeptember 6. csütörtök, 8:30 
Az írásbeli helyszíne: Sóház alagsori előadók

A teszt matematikai és logikai jellegű feladatokat tartalmaz, lexikai ismereteket közvetlenül nem kérdezünk. A teszt célja a jelöltek alkalmasságát megvizsgálni.
A teszt kijavítása után, kb. 11 órától kerül sor a motivációs beszélgetésekre.

A felvételi eredmények kihirdetésének várható időpontja: 2018. szeptember 6. csütörtök, 14:00

Mi az SPM?

SPM tantárgyi szerkezet

SMP-IMP tantárgyi szerkezet

Felvételi információk

GYIK

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Mire jó az SPM?

Elsősorban a pénzügy mesterszak valamint a biztosítási és pénzügyi matematikai mesterszak elvégzéséhez adja meg az alapokat.

A bolognai-tantervű (BA, Bsc, MA, Msc) egyetemi képzések bevezetése előtti időkben sem volt könnyű pénzügyesként (befektetéselemzőként) a negyed-ötöd év elvégzése (a mai Msc), mert a modern pénzügyi, vagy kockázatkezelői ismeretek több matematikát kívánnak, mint a hagyományos gazdálkodási közgazdász feladatok.

A mostani Bachelor-képzésen a matematika/statisztika-oktatás a hagyományos közgazdász feladatokat célozza meg, ami nem elég a modern pénzügyekhez.

Nem elég amit alapképzésben tanulok?

Sok gazdálkodási szakfeladat elvégzésére elég, de a magasabb hozzáadott értékű, jellemzően kvantitatív pénzügyi ismeretekhez már kevésnek bizonyulhat. Régen a Közgázon legalább négy félév matematika, két félév statisztika, számítástechnika és ökonometria is helyet kapott az első három év képzésében. Ez akkor elég volt a pénzügyesek számára is. Mára ez az óraszám lecsökkent. Az SPM ezt a régi színvonalat hozza vissza, és célja a lehetőség szerint ezt egy kicsit meg is haladni.

Mennyire erős ez a matek? Fogom bírni?

Aki szorgalmas, rendszeresen gyakorolja a példákat, készül és nem volt rossz középiskolában matematikából, annak nem okozhat gondot, sőt! Mivel nagyobb az óraszám, így jobban a dolgok mögé lehet látni, sokkal dinamikusabban elsajátíthatók az új ismeretek és élvezetesebb is!

Nem olyan absztrakt a matematika, mint például a gazdaságelemzőké, de azért lényegesen több, mint az alapképzés tárgyain.

Kisebb méretű csoportos szemináriumok vannak, ahol valóban meg lehet érteni az anyagot, kellő kitartással. Sok konzultáció van és jó csapat.

Mi történik akkor, ha mégsem megy?

Általában ez ritkán esik meg, bár nem ígérjük, hogy minden vizsga és tananyag "sétagalopp". A matematika tárgyakat alapszakon újra kell csinálni - esetleg egy különbözeti vizsgával, a többi tárgyat elfogadják az alap helyébe. A Matematika tanszéken Megyeri Krisztina és Medvegyev Péter tanárok az SPM programok matematika tárgyainak felelősei. Aki képzés első három matematika tárgyát megcsinálta, annak az alapszakos két matematika tárgya is teljesítettnek számít.

Ha még nem tudom, hogy mit szeretnék később csinálni, akkor is érdemes az SPM-képzést elkezdeni?

Minél többet lát és tapasztal az ember, annál jobban alkalmazkodik az új helyzetekhez, annál inkább lehet sikeres. Sokan vannak olyanok, akik egész konkrétan használják fel a szerzett tudást mindennapjaikban, vannak olyanok, akik közvetlenül szinte semmit, de nem bánták meg, hogy komolyabban vették az egyetemet. Akiben van egy kis "matekos" véna, az általában szereti a programot, de szorgalom és kitartás is kell, a nélkül sem megy.

Aki úgy érzi, bejön neki az, hogy gazdasági kérdésekkel számolósabb, matekozósabb, akár programozósabb stílusban foglalkozzon, itt a helye!

Ki az akihez fordulhatok, ha valamilyen SPM tantárgyfelvételi kérdésem, problémám van?

A program koordinátorához, Dömötör Barbarához. Ha őt nem lehetne elérni, a Befektetések Tanszéken többen is segítenek. Az SPM-Diákszervezetben lévő diákok tudnak minden "fogást", "trükköt", amit az adminisztrációban tenni kell, általában ők a leginkább informáltak.

Vannak ajánlott tárgyak, illetve a tantárgyi szerkezetben meg nem hirdetett, de elindított SPM-es órák. Fel kell-e ezeket venni?

Néhány tanszék felajánlja, hogy külön csoportban kezeli az SPM-eseket. Ez általában nem jelent extra tananyagot, de több odafigyelést igen. Nem kötelező ide jelentkezni, de mindenképpen érdemes. A választható SPM-es tárgyak is ajánlottak ugyan, de nélkülük is el lehet végezni az SPM-programot.

A többletteljesítmény többletkredittel is jár. Belefér a keretbe?

Az SPM program belefér az államilag támogatott kreditkeretbe.
Azonban, mivel a többlet krediteket a választható tárgyak terhére írják, kevesebb választható tárgyat kell/lehet teljesíteni. Mindenkinek javasoljuk, hogy figyeljenek a kreditek számára az órarendjük tervezésekor! Aki úgy gondolja, hogy a kereten felül is vesz fel tárgyakat (pl. extra idegen nyelv óra, stb.), számoljon azzal, hogy keretének túlcsordulása esetén a Karnak be kell fizetni az ezért járó összeget.

Mi a különbség az SPM és az SPM-IMP között?

Az IMP-esek erősebb közgazdasági és számítógépes modellezési ismereteket kapnak. Nagyon sok pénzügyes téma szorosan kapcsolódik a közgazdaságtan kérdéseihez, aki kicsit "mögé is szeretne látni" a pénzügyeknek, az SPM-IMP-et vegye fel. A két szint közül az SPM-IMP-et javasoljuk, az a jobb.

Mit csináljak, ha a programra szeretnék jelentkezni?

Mindenképpen be kell jelentkezni a felvételi teszt vizsgájára! Afelvételi jelentkezési lap kitöltésével kell megerősíteni a jelentkezési szándékot.

Mi az SPM?

SPM tantárgyi szerkezet

SMP-IMP tantárgyi szerkezet

Felvételi információk

GYIK

Oktatóink

Utolsó frissítés: 2019.03.11.