Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Szakszeminárium I. (BA)

Specializációfelelős: Lovas Anita

Specializáció koordinátora: Víg Attila András

A tantárgy szakmai tartalma: Tantárgyi program

Letölthető anyagok:

Mielőtt leadod a szakdolgozatodat... - Tanszékünk ajánlása (követelménye) a szakdolgozatokkal szemben

Hogyan készüljön a BA szakdolgozata megvédésére a pénzügy specializáción? - Tanszékünk ajánlása az államvizsgához

Szakszemináriumi beosztás: 2020. tavaszi félév

FIGYELEM! A beosztás közzétételt követően vegyék fel a kapcsolatot a szakszeminárium-vezetővel!

Jelentkezés

Szakszeminárium tájékoztató előadás (2020. február 10. 15:30, E épület, 1.EA)

Segítség szakdolgozatíróknak - A Központ Könyvtár összegyűjtött segédanyagai Corvinus-hallgatóknak

Leadási határidő:
Ősszel: október végén
Tavasszal: május elején

Együttműködési és szakdolgozat konzultációs lehetőségek:

 

Figyelembe ajánljuk, hogy az internet és Központi Könyvtárunk számos szakirodalmi forrást kínál. A teljesség igénye nélkül a következő teljes szövegű forrásgyűjteményekre hívjuk fel figyelmüket:

A Központi Könyvtár linkajánlója (TDK és Szakdolgozatírók számára)

A szakdolgozat célja
A szakdolgozat célja az alapozó képzés lezárása egy olyan önállóan készített, kötött terjedelmű és struktúrájú, tematikailag a választott szakhoz és szakirányhoz egyaránt kapcsolódó írásbeli munkával, amelyben a hallgató:

 • felhasználja és szintetizálja az alapozó képzés során szerzett elméleti ismereteit;
 • demonstrálja jártasságát az önálló forráskeresésben és -feldolgozásban;
 • tanúbizonyságot tesz módszertani tudásáról;
 • a kapcsolódó elméleti háttér felvázolását követen célszerűen megválasztott módszertani eszköztárával

egy gyakorlati probléma elemzését végzi el. A vizsgálandó gyakorlati probléma kapcsolódhat a teljesített szakmai gyakorlathoz, de ez nem kötelező elvárás

A szakdolgozat strukturális jellemzői
A diplomamunka elvárt, mellékeltek nélkül számított terjedelme 30-35 oldal, amely a következőképpen tagolódik:
• Bevezetés (kb. 2-3 oldal)
• Elméleti felvezetés (kb. 10 oldal)
• Módszertani felvezetés (kb. 5 oldal)
• Gyakorlati probléma elemzése (kb. 10 oldal)
• Összegzés (kb. 2-3 oldal)

Szakmai gyakorlat:

Tájékoztató a SZAKMAI GYAKORLATról, fontos tudnivalók, dokumentumok, szakmai gyakorlati lehetőségek: ITT

Szakdolgozat beadással kapcsolatos információk

 • A szakdolgozattal szembeni formai és tartalmi követelmények megegyeznek a TVSZ-ben foglaltakkal
  • PSZ alapszak (30-35.o.)
  • A szakdolgozat csak a saját munkát igazoló nyilatkozattal és a konzulensi hozzájárulási nyilatkozattal adható le. Az innen letölthető nyilatkozatokat be kell köttetni a dolgozatba (gépi kitöltésnél kérjük ügyeljenek a formátumra -  Nyilatkozat).
  • Az egyetemen megvédett szakdolgozatokat az Egyetemi Könyvtár 3-5 évig megőrzi. A szakdolgozat nyilvánosságáról szóló nyilatkozatot (itt letölthető) szintén be kell köttetni a dolgozatba. A tanszék csak a teljesen nyilvános szakdolgozatok elkészítését támogatja.
 • A szakdolgozatot elektronikusan is le kell adni, a moodle "BVP+PU tanszék szakdolgozat leadás" kurzusba való feltöltéssel. A kurzus elérésében a tanszéki titkárság munkatársai tudnak segíteni (E.279.1).
 • A szakdolgozattal együtt beadandó két példányban, külön egy 2-3 oldalas összefoglaló (annotáció).
 • A szakdolgozatok leadásánál meg kell adni a titkárságon a dolgozatok címét magyarul és angolul is. Ez utóbbira azért van szükség, mert a magyar és angol nyelven kiállított oklevél-mellékletben csak akkor tudják feltüntetni a szakdolgozat címét, ha annak az angol fordításával is rendelkeznek.

A határidők és a nyomtatványok félévenként változhatnak, ezért kérjük kövesse figyelemmel a tanszéki honlap "Aktuális" menüpontját.

Utolsó frissítés: 2020.03.03.