Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Szakszeminárium, kutatásmódszertan - Szakszeminárium

Tárgyfelelős: Csóka Péter

A szakdolgozat megírása segíti a hallgatók felkészülését az önálló aktuáriusi illetve pénzügyi elemzői munkára. A dolgozatírás során a hallgató megismerkedhet a gyakorlati vagy kutatói munka több lépésével: a probléma kitűzése, a szakirodalom földolgozása, a probléma megoldása és a megoldás prezentálása. Az eredményes szakdolgozatnak nem előfeltétele az önálló matematikai, közgazdasági vagy pénzügyi eredmény (bár a dolgozat megítélésében ez pozitívumnak számít), az önálló munka viszont igen. A szakdolgozat témájául szolgálhat egy konkrét biztosítási vagy pénzügyi matematikai elméleti vagy gyakorlati probléma megfogalmazása és megoldása, de lehet cél egy nagyobb -- a reguláris tananyagban lehetőleg nem szereplő -- témakör összefoglaló, saját szemléletet tükröző földolgozása is. A dolgozat elvárt terjedelme mintegy 30-60 oldal.

A szakdolgozat elkészítésében a hallgatót témavezető(k) segíti(k). Témavezető a Budapesti Corvinus Egyetem vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet.

Az Oktatási Bizottság (OB) minden év  szeptember 20-áig közzéteszi az aktuális javasolt szakdolgozati témák és témavezetők listáját. A lista tartalmazza a témák rövid leírását és a témákhoz kapcsolódó 2-3 szakirodalmi hivatkozást. Mindenkit biztatunk azonban arra, hogy a témaválasztásnál személyesen is tájékozódjon már tavasszal a megfelelő tanszékeken, s lehetőleg önállóan válasszon témát az érdeklődési körének megfelelően.

Szakdolgozati témát az anya-egyetem szabályai szerint kell választani, és a szakdolgozat beadásával kapcsolatos szabályokat is az anya-egyetem határozza meg. A szakdolgozat témáját és témavezetőjét az ELTE TTK-n, a Tanulmányi Osztályon be kell jelenteni (legalább 4 hónappal a záróvizsga előtt). A BCE-n a Neptunban fel kell venni a Szakszemináriumot.

Az ajánlott tanterv szerint haladók legkésőbb a 3. félévben október 15-ig küldjék meg választott témájukat és a témavezető nevét (a velük való egyeztetés után) ennek az adatlapnak a kitöltésével Csóka Péternek (kvantitatív pénzügyek, BCE), a már jóváhagyott témákból választva vagy azok mintájára.

A szakdolgozat témáját, témavezetőjét az OB hagyja jóvá írásban október 31-ig, az esetleges titkosság engedélyezésével együtt (a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék csak a nyilvános szakdolgozatok leadását támogatja). Az OB aktuális listáján szereplő témavezetők, témák jóváhagyása nem szükséges.

ELTE - Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék oktatói által meghirdetett szakdolgozati témák

BCE - Befektetések és Vállalati Pénzügy tanszék által meghirdetett szakdolgozati témák

A Corvinus anyaegyetemű, kvantitatív pénzügyek szakirányos hallgatóknak a tervezett szakdolgozatból 10-15 oldalas összefoglalót kell leadni 2017. december 11. (hétfő) 12:00-ig. Összefoglalót le nem adott hallgatók automatikusan elégtelen osztályzatot kapnak. Az összefoglaló jellemzően egy irodalmi összefoglalóból és egy bevezetésből áll (témafelvetés), nem feltétlenül kell kerek egésznek lenni, a kifejtésben lehetnek hiányzó részek. Az összefoglalót e-mailben kell elküldeni a témavezetőnek és Csóka Péternek. A szakdolgozatot angolul is lehet írni (ehhez nem kell külön kérvényt beadni).

Együttműködési és szakdolgozat konzultációs lehetőségek:

Intranetes adatlap:
Szakszeminárium, kutatásmódszertan
Szakszeminárium

Központi Könyvtárunk számos szakirodalmi forrást kínál. A teljesség igénye nélkül a következő teljes szövegű forrásgyűjteményekre hívjuk fel a figyelmet:

A Központi Könyvtár linkajánlója (TDK és Szakdolgozatírók számára)

Segítség szakdolgozat íróknak! - A Központi Könyvtár összegyűjtött segédanyagai szakdolgozat íróknak

Utolsó frissítés: 2017.09.07.